مناسبت ها و رویدادهای مهم
شاخص های مهم شهر
سرزمین اقوام
۰
جمعیت کل
شهرداری درجه ۵
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۳۵
۰
تعداد شهدا و ایثارگران
دوایر شهرداری بویین میاندشت

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرمها بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پروژه های عمرانی شهر
فهرست