صنایع دستی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. صنایع دستی شهر

لیست صنایع دستی شهر به شرح زیر می باشد.

ردیف نام  تولید کننده محصول تناژدر سال شماره تماس
قالی بافی
کرباس بافی
گیوه کشی
جاجیم بافی
گیوه دوزی
ورود اطلاعات تولید کنندگان

تولید کنندگان

  • نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست