🪁 جشـن بادبادک ها 🪁

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🪁 جشـن بادبادک ها 🪁

💙 قلب های آسمان 💙

🪁 جشـن بادبادک ها 🪁

🎁 با اهدای جوایز ارزنده

⏰ زمان: پنجشنبه ۱۵ تیر ماه ساعت ۱۷

🔶 مکان: تپه بسین محله ششجوان

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست