🧮 گزارش عملکرد مالی شـهرداری بویین میاندشت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🧮 گزارش عملکرد مالی شـهرداری بویین میاندشت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲

🧮 گزارش عملکرد مالی شـهرداری بویین میاندشت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲

💢 براساس ماده ۷۱ قانون شـهرداری ها و ماده ۷ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شـوراهای اسلامی شـهر ، گزارش عملکرد مالی (درآمد و هزینه) شـهرداری بویین میاندشت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام می گردد.

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست