🚒 ۷ مـهر روز ملی آتش نشانی و ایمنی بر تمامی آتش ستیزان و نجاتکران مبارک باد 🚒

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🚒 ۷ مـهر روز ملی آتش نشانی و ایمنی بر تمامی آتش ستیزان و نجاتکران مبارک باد 🚒

#روز_ملی_آتشنشانی_و_ایمنی

✨ آتش نشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز ، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند .

🚒 ۷ مـهر روز ملی آتش نشانی و ایمنی بر تمامی آتش ستیزان و نجاتکران مبارک باد 🚒

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست