🔸 مشوق های ویژه نوسازی در بافت فرسـوده شـهر بویین میاندشـت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔸 مشوق های ویژه نوسازی در بافت فرسـوده شـهر بویین میاندشـت

🔸 مشوق های ویژه نوسازی در بافت فرسـوده شـهر بویین میاندشـت

🧐 آیا می دانید بسته های تشویقی بافت فرسـوده شامل تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در زمان صدور شناسنامه و پروانه ساختمان خارج از نوبت و استفاده از تسهیلات ارزان قیمت . تراکم پذیری می باشد؟

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست