🔸 آغاز هفته دولت و یاد و خاطـره شـهیدان رجایی و با هنر گرامی باد 🔸

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔸 آغاز هفته دولت و یاد و خاطـره شـهیدان رجایی و با هنر گرامی باد 🔸

🖊 ارزش شـهیدان رجایی و با هنر به این بود که با مردم بودند و برای مردم خدمت می کردند.
👤 امام خمینی (ره)

🔸 آغاز هفته دولت و یاد و خاطـره شـهیدان رجایی و با هنر گرامی باد 🔸

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست