🔴 شـهر بویین میاندشـت روی ریل توسـعه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔴 شـهر بویین میاندشـت روی ریل توسـعه

🔴 شـهر بویین میاندشـت روی ریل توسـعه

📸 گوشه ای از پروژه های در حال انجام شـهرداری بویین میاندشـت در سال ۱۴۰۲ به روایت تصویر

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست