💨 خسارت وزش باد شدید و طوفان لحظه ای در شهر بویین میاندشت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💨 خسارت وزش باد شدید و طوفان لحظه ای در شهر بویین میاندشت

🔸 در روز جمعه مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۱ وزش باد شدید و طوفان لحظه ای در شهر بویین میاندشت منجر به بروز خساراتی به مبلمان و تاسیسات شهری از جمله سقوط تعدادی تابلو های جهت نما ، چند اصله درخت و شکستن شاخه های درختان و پاره شدن بنر های نوروزی که در سطح شهر نصب شده بودند شد

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht

🌍 وب سایت شهرداری 👇👇

شهرداری بوئین میاندشت

فهرست