💢 حضـور جناب آقای کاظمی مشاور معاون وزیر کشـور و رئیس سازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور در شـهرداری بویین میاندشـت جهت بررسی راهکارهای ایجاد درآمد پایدار از جمله کارخانه آسفالت و تخصیص ماشین آلات عمرانی 📆 چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 حضـور جناب آقای کاظمی مشاور معاون وزیر کشـور و رئیس سازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور در شـهرداری بویین میاندشـت جهت بررسی راهکارهای ایجاد درآمد پایدار از جمله کارخانه آسفالت و تخصیص ماشین آلات عمرانی 📆 چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
فهرست