💢 بررسی ظرفیت های گردشگری ، ارائه راهکارها و جذب سرمایه گذار با حضور صاحب نظران صنعت گردشگری و سرمایه گذاران هم استانی در شهرداری بویین میاندشت 📆 شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 بررسی ظرفیت های گردشگری ، ارائه راهکارها و جذب سرمایه گذار با حضور صاحب نظران صنعت گردشگری و سرمایه گذاران هم استانی در شهرداری بویین میاندشت 📆 شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

فهرست