💢 بازدید مهندس عبداللّهی شهردار بویین میاندشت به اتفاق کارشناس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری از شعب اخذ رأی در سطح شهر و تحویل فرم نواقص ایمنی شعب به مسئولین حوزه های اخذ رأی. 📆 پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 بازدید مهندس عبداللّهی شهردار بویین میاندشت به اتفاق کارشناس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری از شعب اخذ رأی در سطح شهر و تحویل فرم نواقص ایمنی شعب به مسئولین حوزه های اخذ رأی. 📆 پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

فهرست