💢 اجرای آسفالت معابر فرعی و اصلی مرحله چهارم طرح سردار شهید جعفر جنگروی از مجموع طرحهای ( گرامیداشت سرداران شهید شهرستان بویین میاندشت ) با مساعدت و همراهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 📆 یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 اجرای آسفالت معابر فرعی و اصلی مرحله چهارم طرح سردار شهید جعفر جنگروی از مجموع طرحهای ( گرامیداشت سرداران شهید شهرستان بویین میاندشت ) با مساعدت و همراهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 📆 یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲

فهرست