💐 ۴ شهریور ، روز کارمند بر تمامی کارکنان سختکوش سازمان ها و ادارات مبارک باد 💐

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💐 ۴ شهریور ، روز کارمند بر تمامی کارکنان سختکوش سازمان ها و ادارات مبارک باد 💐

🔸 ماهیت کارِ کارمند ، خدمت است.

🖋 ویژگی مهمی که برای کارکنان و کارگزاران جامعه لازم است داشتن خلق نیک و خوش رفتاری با مردم است.
مقام معظم رهبری« مدظله العالی »

💐 ۴ شهریور ، روز کارمند بر تمامی کارکنان سختکوش سازمان ها و ادارات مبارک باد 💐

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست