💐 ۱۲ اردیبهشـت ، یاد و خاطره استاد شـهید مرتضی مطـهری و روز معلم بر همه ی معلمان ایران زمین گرامی باد 💐

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💐 ۱۲ اردیبهشـت ، یاد و خاطره استاد شـهید مرتضی مطـهری و روز معلم بر همه ی معلمان ایران زمین گرامی باد 💐

معلمی عشـق است ، ایثار و فداکاری است

معلمی شـمعی است که می سوزد تا بسازد

🖊 شـهید مطـهری معلم بود ، معلمی برای همه سطوح ، با عملکرد نافذ و ماندگار صحت عمل او هم با خون او امضاء شد
مقام معظم رهبری« مدظله العالی »

💐 ۱۲ اردیبهشـت ، یاد و خاطره استاد شـهید مرتضی مطـهری و روز معلم بر همه ی معلمان ایران زمین گرامی باد 💐

روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت

فهرست