💐 هفته ی وحدت بر مسلمین جهان گرامی باد. 💐

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💐 هفته ی وحدت بر مسلمین جهان گرامی باد. 💐

مقام معظم رهبری :
وجود نبی مکرم اسلام(ص) بزرگترین مایه وحدت در همه ادوار اسلامی بوده است .

💐 هفته ی وحدت بر مسلمین جهان گرامی باد. 💐

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست