👤 حضور مشـاور وزیر و مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اصـفهان در شـهر بویین میاندشـت و بازدید از مکان های تاریخی شهر 📆 پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 👤 حضور مشـاور وزیر و مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اصـفهان در شـهر بویین میاندشـت و بازدید از مکان های تاریخی شهر 📆 پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

🔸 تدابیر صورت گرفته از طرف شـهرداری بویین میاندشت در احیاء و باز زنده سازی بافت های تاریخی شـهر که این اقدام ارزشمند می تواند باعث ایجاد حس تعلق و جلوگیری از بین رفتن بافت های تاریخی گردد.
🔸 در حـفظ تاریخ و هویت شهری ، میراث فرهنگی و گردشگری را حمایت می کنیم.
🔸 میراث فرهنگی عنصـر جدا نشدنی از شـهرداری بویین میاندشت می باشد.

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست