👌 در راه های درون شهری که تردد عابر پیاده و خودرو زیاد است ، محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت را رعایت کنیم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اطلاعیه
  4. chevron_right
  5. 👌 در راه های درون شهری که تردد عابر پیاده و خودرو زیاد است ، محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت را رعایت کنیم
فهرست