🏴 دهم رمـضان سالروز وَفات بزرگ بانوی جـهان اسلام ، امُ الموُمنین ، همسر با وفای رسـول خدا (ص) ، حضـرت خدیجه کبری (س) بر عموم مسلمانان جـهان تسلیت باد 🏴

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناسبت و رویداد
  4. chevron_right
  5. 🏴 دهم رمـضان سالروز وَفات بزرگ بانوی جـهان اسلام ، امُ الموُمنین ، همسر با وفای رسـول خدا (ص) ، حضـرت خدیجه کبری (س) بر عموم مسلمانان جـهان تسلیت باد 🏴
فهرست