🌷 ۳۱ شـهریور سالروز آغاز هفته ی دفاع مقدس ، یادآور خودسازی و خودباوری ملت ایران گرامی باد 🌷

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🌷 ۳۱ شـهریور سالروز آغاز هفته ی دفاع مقدس ، یادآور خودسازی و خودباوری ملت ایران گرامی باد 🌷

🌹 چشم پاک دختری از جمله‌ای تر مانده است
🌹 چشـم‌های پاکش اما خیره بر در مانده است
🌹 روی دیوار اتاقِ کوچکِ تنهایی‌اش
🌹 عکس بابایش کنار شعرِ مادر مانده است . . .

🌷 ۳۱ شـهریور سالروز آغاز هفته ی دفاع مقدس ، یادآور خودسازی و خودباوری ملت ایران گرامی باد 🌷

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست