🌳 مرگ هر بوته سبز ، مرگ ما انسان هاست

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🌳 مرگ هر بوته سبز ، مرگ ما انسان هاست

🌳 مرگ هر بوته سبز ، مرگ ما انسان هاست

🌳 حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست

🌳 تخریب محیط زیست ، خیانت به آیندگان است

🍀 ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست گرامی باد.

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست