⭕️ رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر در راستای کاهش سرعت خودروها ، حفظ ایمنی مسافران ، خودروها و عابران پیاده و با هدف جلوگیری از وقوع تصادفات و دید بهتر در شب 📆 دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ⭕️ رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر در راستای کاهش سرعت خودروها ، حفظ ایمنی مسافران ، خودروها و عابران پیاده و با هدف جلوگیری از وقوع تصادفات و دید بهتر در شب 📆 دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱

فهرست