وجه تسمیه بویین میاندشت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وجه تسمیه بویین میاندشت

در مورد وجه تسمیه شهر بویین میاندشت آمده است؛

بوئین را صاحب نظران به معنای «انبار» دانسته اند. مولف سیمای شهر اراک به نقل از استاد دهگان گوید: نام اولیه شهر آستانه، بوئین کرج بوده که به آن بوئین کره نیز می گفتند. بوئین به معنای انبار و کره به معنای محصول می باشد.

وجه تسمیه میاندشت نیز به سبب واقع شدن در میان دشت نسبتا وسیعی به این نام مرسوم گشته است. این مکان در میان گرجی ها بنام تُرِلی (toreli) مرسوم است. این واژه تغییر یافته واژه توللی است که در زبان گرجی به معنای «اهل تولی» می باشد. این واژه تا سیصد سال پیش نام منطقه ای در استان کاختی گرجستان بوده است. بنظر می رسد که گرجی زبانان پس از انتقال از گرجستان به این منطقه نام زادگاه خود را بر آن نهاده بوده اند.

براساس تحقیقات باستان شانسان قدمت بوئین و میاندشت به حدد ۴۰۰۰ هزار سال می رسد. بقایای آثا تاریخی در سراسر این شهرستان دیده شده است. تپه های باستانی، سفال های عتیقه، ابزارهای سنگی مانند نیزه، تیغه، چاثو و سایر ظروف و بقایای باستانی همگی گواه بر قدمت این منطقه می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست