واحد فضای سبز

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد فضای سبز

سید محمود حسینی

مسئول واحد فضای سبز

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سابقه خدمت: ۷ سال

شرح وظایف واحد فضای سبز:
 • توجه به بحث توسعه فضای سبز در حد برنامه های شهرداری و مقدورات مالی
 • برآورد اولیه نگهداری و احداث فضای سبز
 • تعمیر و نگهداری تأسیسات آبی و برقی موجود در فضای سبز
 • حفظ، نگهداری و ساماندهی محوطه های فضای سبز
 • تهیه برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز شامل (گل کاری, درختکاری و . . . )
 • نظارت بر کاشت بذر , هرس گل های دائمی ، درختان و درختچه ها
 • نظارت بر آماده شدن محوطه برای درختکاری , گل کاری و چمن کاری و . . .
 • احداث شبکه های آبیاری تحت فشار (بارانی – قطره ای) بدلیل صرفه جویی در مصرف آب
 • تقسیم کار بین باغبانان و کارگران
 • رسیدگی به وضع لباس و ابزار کار کارکنان تحت سرپرستی
فهرست