واحد تلفنخانه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. واحد تلفنخانه

علیرضا حیدری

مسئول تلفنخانه

سابقه خدمت: ۲۰ سال

شرح وظایف واحد تلفنخانه:

 

  • برقراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان شهرداری و پاسخگوئی به مراجعات تلفنی افراد
  • برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه و کارکنان سایر موسسات و سازمانهای داخل شهر یا سایر نقاط کشور
  • همکاری با روابط عمومی و پیج مسائل مربوط به اطلاع رسانی در مورد مناسبتهای عزاداری و جشنهای مختلف و …
  • برقراری تماس بین کارکنان شهرداری
  • جوابدهی و ارتباط بین ارباب رجوع و کارکنان شهرداری
  • هماهنگی و اقدام برای رفع اشکالات خطوط تلفن

فهرست