#من_رأی_میدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. #من_رأی_میدهم

#من_رأی_میدهم

🇮🇷 انتخاب قـوی – ایران قـوی

👌 انتخابات برای کشـور یک افتخار است ، یک فرصـت است ، یک امکان است ، یک ذخیره است که اگر شـرکت پر شـور مردم باشد ، این یقیناً به آینده ی کشـور کمک خواهد کرد.
مقام معظـم رهـبری«مدظله العالی»

💢 وعـده ی ما ۸ تیـر ماه

#مشارکت_حداکثری
#ایران_قوی
#انتخابات

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست