مراکز آموزشی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراکز آموزشی شهر

مشخصات مراکز آموزشی بویین میاندشت

نام مرکز نام مدیر شماره تماس آدرس
دانشگاه پیام نور بویین میاندشت
هنرستان شبانه روزی کارداتش دخترانه کوثر
هنرستان پسرانه کاردانش کاوه
دبستان سلمان فارسی
دبستان عدل
دبستان شهید محمد منتظری
دبستان لاله میاندشت
دوره دوم متوسطه شهید مدرس
دوره دوم متوسطه اندیشه
دبستان شهید رجائی
مدرسه ابتدایی شهید ماشالله ابراهیمی
دبستان شهید محمد شریفی
دبیرستان الزهرا
هنرستان کاوه
دبستان حضرت فاطمه
دبستان شهید موسی خسروی داشکسن
دوره اول متوسطه مرحوم صدیقی
دوره اول متوسطه معرفت
فهرست