مراسـم راهپیمایی روز جهانی قـدس در شـهر بویین میاندشـت به روایت تصویر 📆 جـمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. مراسـم راهپیمایی روز جهانی قـدس در شـهر بویین میاندشـت به روایت تصویر 📆 جـمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

✨ روز جهانی قدس ، روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین ✨

فهرست