محمدعلی حکیم الهی فریدنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مشاهیر
  4. chevron_right
  5. محمدعلی حکیم الهی فریدنی

محمدعلی حکیم الهی فریدنی

محمد علی حکیم الهی در سال ۱۲۴۳ ه. ش در ششجوان متولد و تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خویش آغاز و سپس به اصفهان جهت ادامه ی تحصیلات ابتدایی مسافرت کرد. در اصفهان از شاگردان برجسته ی حکیم جهانگیر خان قشقایی محسوب می شد. حکیم الهی مدتی را در نجف به تحصیل علوم دینی پرداخت و سپس مقیم تهران شد. وی در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران از اساتید مبرز و بنام در رشته های حقوق و علوم سیاسی بود. از آثار ایشان می توان «لطایف الحکم فی وظایف الامم» و شرح و تفسیر «قصیده ی عینیه» ابن سینا را نام برد وی در سال ۱۳۴۳ شمسی به رحمت ایزدی پیوست .

فهرست