جدول نمایشگاه های بین الملی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. جدول نمایشگاه های بین الملی
شهر تلفن نمابر وب سایت
 نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق ۰۳۴-۳۲۴۷۶۷۳۳ ۰۳۴-۳۲۴۷۶۵۹۳ www.kermanfair.com
نمایشگاه بین المللی اصفهان ۲۶۰۶۶۰۵(۰۳۱۱) ۲۶۱۱۶۰۴(۰۳۱۱) www.isfahanfair.ir
نمایشگاه بین المللی ارومیه www.urmiafair.com
نمایشگاه بین المللی اردبیل ۵۵۱۴۷۴۰(۰۴۵۱) ۵۵۱۴۷۴۰(۰۴۵۱) www.ardabilfair.ir
نمایشگاه بین المللی اراک ۴۱۳۰ ۵۴۰(۰۸۶۱) ۵۴۰۴۱۳۰(۰۸۶۱) www.arak-fair.com
نمایشگاه بین المللی اهواز ۳۳۷۲ ۳۷۶(۰۶۱۱) ۳۳۷۲ ۳۷۶(۰۶۱۱) www.ahwazfair.net
نمایشگاه بین المللی بوشهر ۴۵۵۳۳۴۵-۹(۰۷۷۱) ۴۵۵۳۳۵۰(۰۷۷۱) www.bushehr-fair.com
نمایشگاه بین المللی تبریز ۶۳۷۳۸۵۱ (۰۴۱۱) ۶۳۷۳۸۵۰(۰۴۱۱) www.tabrizfair.ir
نمایشگاه بین المللی رشت ۶۶۹۰۹۵۴-۷(۰۱۳۱) ۶۶۹۰۹۸۹(۰۱۳۱) www.rashtfair.com
نمایشگاه بین المللی شیراز ۶۲۰۰۰۴۵(۰۷۱۱) ۶۲۰۰۰۴۷(۰۷۱۱) www.farsfair.ir
نمایشگاه بین المللی شهر کرد
نمایشگاه بین المللی قزوین ۳۳۶۲۵۳۰(۰۲۸۱)  ۳۳۶۲۵۳۵(۰۲۸۱) www.qifc.ir
 نمایشگاه بین المللی  کرمانشاه ۸۳۷۱۰۳۳(۰۸۳۱) ۸۳۷۱۰۳۳(۰۸۳۱) www.krfair.ir
نمایشگاه بین المللی کیش ۴۴۲۱۵۷۱(۰۷۶۴) ۴۴۲۱۰۴۷(۰۷۶۴) www.kishfair.com
نمایشگاه بین المللی کاسپین (زنجان) ۲۲۹۰۲۸۷۸-۹ ۲۲۹۰۲۷۹۸ www.caspianieco.com
نمایشگاه بین المللی مشهد ۵۰۱۳۰۰۰(۰۵۱۱) ۵۰۱۸۰۰۰(۰۵۱۱) www.expo.ir
نمایشگاه بین المللی همدان ۲۵۴۸۶۸۵(۰۸۱۱) ۲۵۴۸۶۸۵(۰۸۱۱) www.hamedanfair.ir
نمایشگاه بین المللی یزد ۷۲۵۹۰۳۴(۰۳۵۱) ۷۲۵۹۰۳۴(۰۳۵۱)
نمایشگاه بین المللی کردستان ۳۲۴۷۱۱۳(۰۸۷۱) ۳۲۴۹۰۲۳(۰۸۷۱) www.kurdfair.ir
نمایشگاه بین المللی گلستان ۳۲۶۴۰۶۰۰(۰۱۷) ۳۲۶۴۰۶۶۴(۰۱۷) www.golestanexpo.ir
نمایشگاه های دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی ۴۵۳۵۹۴۰۰-۶(۰۴۴) ۴۵۳۵۹۴۰۰-۶(۰۴۴) www.ieowao.com
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست