اطلاعات جمعیتی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی بویین میاندشت

جمعیت شهر بویین میاندشت در آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۹۸۸۹ نفر می باشد. که میزان در سال های ۱۳۸۸ برابر با ۱۰۶۲۲ نفر یوده است. در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۴۷۹ نفر گزارش شده است و در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ به ترتیب برابر با ۹۹۱۸ و ۸۲۴۲ نفر بوده است. که مطابق با این اعداد طی سال های ۱۳۶۵ دتا ۸۵ با رشد جمعیت روبرو بوده ایم و در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ این میزان کاهش یافته است. طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۸ نیز جمعیت شهر به سمت میانسالی پیش رفته است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست