آگهی مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر (مرحله اول)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر (مرحله اول)

آگهی مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر (مرحله اول)

شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد به استناد ردیف پروژه های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری در راستای مصوبه شماره ۴۴ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر  ، پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر به شرح جدول ذیل را از محل اعتبارات شهرداری از طریق آگهی مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید : 

 

عنوان مناقصه

 

محل اجرا

 

مبلغ مناقصه

(ریال)

محل تامین اعتبار
 

۱-اجرای جدولگذاری و کانیو معابر محله ششجوان

۲-اطلاح جداول و کانیو خیابان شهدا ، ولیعصر جنوبی و شمالی ،بلوار وحدت،کارگر

۳-تکمبل جدول تیپه پسین و آرامستان قدیمی ششجوان

۴-کانیو کوچه های سکومیز ها

۵ جدول و کانیو خیابان قدس

۶-اصلاح کانیو کوچه شهیدان احمدی -انتهای خیابان شهدا

 

 

محله ششجوان

بویین میاندشت

محله ششجوان

بویین میاندشت

بویین میاندشت

بویین میاندشت

۳۹/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰  

 

 

 

شهرداری

فهرست