آگهی مناقصه احداث پارک مانا ( نوبت دوم )

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. اخبار
 4. chevron_right
 5. آگهی مناقصه احداث پارک مانا ( نوبت دوم )

آگهی مناقصه احداث پارک مانا ( نوبت دوم )

شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد به استناد ردیف پروژه های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نسبت به انجام مناقصه آگهی احداث پارک مانا  را از محل اعتبارات شهرداری از طریق آگهی مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید : 

ردیف عنوان مناقصه محل اجرا مبلغ مناقصه

 

محل تامین اعتبار
 

۱

 

 

احداث پارک مانا  

 

بویین میاندشت – خیابان وحدت

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال  

شهرداری

 

 • شرکت در مناقصه ی ردیف اول نیاز به صلاحیت فنی و یا رتبه ی حد اقل ۵ راه و باند و شرکت ثبت شده می باشد .
 • شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولت را بنمایند .
 • پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه ، به آدرس ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵%  از اعتبار پروژه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال را به عنوان سپرده ی شرکت در مناقصه به حساب سپرده ی شهرداری بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملی ۰۱۰۷۳۱۸۳۲۸۰۰۰ واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .
 • متقاضیان لازم است از توان مالی کافی برخوردار باشند .
 • متقاضیان می بایست تا تاریخ پنجشنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۲ نسبت به ارائه :

پاکت الف : ارائه فیش واریزی سپرده و یا ضمانتنامه بانکی بابت تضمین شرکت در مناقصه

پاکت ب : ارائه مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه اعم از صلاحیت پیمانکاری – اساس نامه – آخرین آگهی تغییرات شرکت –  رزومه کاری – گواهی صلاحیت ایمنی

پاکت ج : ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه مذکور اقدام و به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.

 • به پیشنهادات ارائه شده ی قلم خورده ، مبهم ، تکمیل نبودن موارد خواسته شده در پاکت های الف و ب   و خارج از سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • کلیه ی کسورات قانونی طبق مقررات بر عهده ی پیمانکار خواهد بود .
 • شهرداری ، به استناد ماده ۵ آئین نامه های مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار است .
 • کلیه ی هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده ی برنده مناقصه می باشد .
 • سپرده ی نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ی آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • کلیه ی پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد .
 • کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام می گردد .

احمد عبداللهی

آدرس : اصفهان – شهرستان بویین میاندشت – بلوار امام حسین (ع) – خیابان بهارستان – ساختمان شهرداری بویین میاندشت

کد پستی : ۸۵۶۵۱۶۱۴۷۷           تلفن های تماس : ۰۳۱۵۷۵۲۲۴۴۰     –     ۰۳۱۵۷۵۲۲۲۵۰      فاکس : ۰۳۱۵۷۵۲۳۷۴۴

وب سایت : www.bouinmiandasht.ir

کانال های اطلاع رسانی : سروش : sapp.ir/sh_bouinmiyandasht  تلگرام : @sh_bouinmiyandasht

 

شهردار بویین میاندشت

 

 

 

فهرست