💢 عواقب غذادهی به سگ و گربه های ولگرد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 عواقب غذادهی به سگ و گربه های ولگرد

💢 عواقب غذادهی به سگ و گربه های ولگرد

🔸 باعث افزایش زادآوری و جمعیت این حیوانات می شود.
🔸 منجر به تولد گونه های خطرناک از جمله گرگاس می شود.
🔸 باعث کاهش تاب آوری این حیوانات در برابر شرایط سخت می شود.
🔸 باعث از بین رفتن سایر گونه ها از جمله خزندگان ، پرندگان و پستانداران کوچک در طبیعت می شود.
🔸 باعث کاهش شعاع خطر و نزدیک شدن آنها به جوامع انسانی می شود.
🔸 باعث افزایش موارد حیوان گزیدگی می شود.
🔸 باعث انتقال انگل های خطرناک از جمله آسکاریس ، کیست هیداتیت ، بیماری گال و سایر بیماری های خطرناک به انسان می شود.
🔸 باعث شیوع بیماری مرگبار هاری می شود.

🔹 شبکه دامپزشکی شهرستان بویین میاندشت

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

 

فهرست