💢 تعیین مکان های مناسب برای نصب پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهـوری در شـهر بویین میاندشـت.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 تعیین مکان های مناسب برای نصب پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهـوری در شـهر بویین میاندشـت.

💢 تعیین مکان های مناسب برای نصب پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهـوری در شـهر بویین میاندشـت.

🔸 مسئولین ستادهای تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهـوری می‌توانند برای تبلیغات از ۳ محل پیشبینی شده در سطح شـهر بویین میاندشـت که در مکان‌ های مناسب توسط شـهرداری جانمایی شده است استفاده نمایند.

🔸 شـهرداری بویین میاندشـت به منظور حفظ زیبایی و منظر شـهری ، برقراری نظم و انضباط در محیط شـهری ۳ نقطه مناسب برای تبلیغات نامزد‌ها در نظر گرفته است که از مسئولین ستادهای تبلیغاتی کاندیدا‌ها و افراد فعال در حوزه تبلیغات انتظار می‌رود از نصب پوستر‌های تبلیغاتی در خارج از محل‌های مذکور شامل مبلمان پارکی ، تابلو‌ها ، اشجار و نیز دیوار‌های سطح شـهر خوداری کنند به همین منظور برای حفظ و پاکیزه نگه داشتن سیما و منظر شـهری ، پوستر‌های انتخاباتی را روی بنرهایی که در اماکن تعبیه شده الصاق نمایند.

📆 دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست