💢 تعرفه عـوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شـهرداری بویین میاندشـت تصویب و ابلاغ شد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 تعرفه عـوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شـهرداری بویین میاندشـت تصویب و ابلاغ شد.

فهرست