💢 تعرفه عـوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شـهرداری بویین میاندشـت تصویب و ابلاغ شد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 تعرفه عـوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شـهرداری بویین میاندشـت تصویب و ابلاغ شد.

آگهی اعلام عمومی

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری بویین میاندشـت تصویب و ابلاغ شد.

در اجرای ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها ، عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهر بویین میاندشت که مورد تصویب شورای محترم اسلامی شهر با ۴۰  درصد افزایش نسبت به سال جاری  قرار گرفته و در تاریخ  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به تایید هیات انطباق شهرستان بویین میاندشت رسیده است ، اعلام عمـومی می گردد و در سایت شـهرداری بویین میاندشت به نشانی :  www.booinmiandasht.ir قابل دسترسی برای عـموم شـهروندان می باشد و از ابتدای سال ۱۴۰۳ به اجرا در خواهد آمد.

فهرست