گزارش تخلفات میادین میوه و تره بار

  • خیابان، محله، کوچه، پلاک آبی ثبتی، کدپستی:
  • توضیحات مربوط به درخواست خود را در این قسمت وارد کنید.
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست