#من_رأی_میدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. #من_رأی_میدهم

#من_رأی_میدهم

🇮🇷 انتخابات پرشـور ، کشـور را بیمه می کند.

💢 محل شعب اخذ رأی سیار در شـهر بویین میاندشـت

🔸 شعبه سیار واقع در مدرسه صدیقی ساعت ۸ صبح
🔸 شعبه سیار واقع در مسجد امام جعفر صادق (ع) ساعت ۱۰ صبح
🔸 شعبه سیار واقع در درمانگاه شبانه روزی ساعت ۱۴
🔸 شعبه سیار واقع در حسینیه ششجوان ساعت ۱۸

💢 وعـده ی ما ۸ تیـر ماه

#مشارکت_حداکثری
#ایران_قوی
#انتخابات

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست