آگهی مناقصه پیاده روسازی و بلوک فرش سطح شهر ( نوبت دوم )

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. اخبار
 4. chevron_right
 5. آگهی مناقصه پیاده روسازی و بلوک فرش سطح شهر ( نوبت دوم )

آگهی مناقصه پیاده روسازی و بلوک فرش سطح شهر ( نوبت دوم )

شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد به استناد ردیف پروژه های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نسبت به انجام مناقصه  پیاده روسازی و بلوک فرش سطح شهر را از محل اعتبارات شهرداری از طریق آگهی مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید :  

ردیف عنوان مناقصه محل اجرا مبلغ مناقصه

 

محل تامین اعتبار
 

۱

 

 

پیاده روسازی و بلوک فرش سطح شهر

 

سطح شهر

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال  

شهرداری

 

 • شرکت در مناقصه ی ردیف اول نیاز به صلاحیت فنی و یا رتبه ی حد اقل ۵ راه و باند و شرکت ثبت شده می باشد .
 • شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولت را بنمایند .
 • پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه ، به آدرس ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵%  از اعتبار پروژه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال را به عنوان سپرده ی شرکت در مناقصه به حساب سپرده ی شهرداری بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملی ۰۱۰۷۳۱۸۳۲۸۰۰۰ واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .
 • متقاضیان لازم است از توان مالی کافی برخوردار باشند .
 • متقاضیان می بایست تا تاریخ پنجشنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۲ نسبت به ارائه :

پاکت الف : ارائه فیش واریزی سپرده و یا ضمانتنامه بانکی بابت تضمین شرکت در مناقصه

پاکت ب : ارائه مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه اعم از صلاحیت پیمانکاری – اساس نامه – آخرین آگهی تغییرات شرکت –  رزومه کاری – گواهی صلاحیت ایمنی

پاکت ج : ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه مذکور اقدام و به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.

 • به پیشنهادات ارائه شده ی قلم خورده ، مبهم ، تکمیل نبودن موارد خواسته شده در پاکت های الف و ب   و خارج از سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • کلیه ی کسورات قانونی طبق مقررات بر عهده ی پیمانکار خواهد بود .
 • شهرداری ، به استناد ماده ۵ آئین نامه های مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار است .
 • کلیه ی هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده ی برنده مناقصه می باشد .
 • سپرده ی نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ی آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • کلیه ی پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد .
 • کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام می گردد .

احمد عبداللهی

آدرس : اصفهان – شهرستان بویین میاندشت – بلوار امام حسین (ع) – خیابان بهارستان – ساختمان شهرداری بویین میاندشت

کد پستی : ۸۵۶۵۱۶۱۴۷۷           تلفن های تماس : ۰۳۱۵۷۵۲۲۴۴۰     –     ۰۳۱۵۷۵۲۲۲۵۰      فاکس : ۰۳۱۵۷۵۲۳۷۴۴

وب سایت : www.bouinmiandasht.ir

کانال های اطلاع رسانی : سروش : sapp.ir/sh_bouinmiyandasht  تلگرام : @sh_bouinmiyandasht

 

شهردار بویین میاندشت

 

 

 

 

فهرست