مراکز تفریحی
پارک جنگلی بویین میاندشت
ورزشگاه آزادی
زمین فوتبال چمن مصنوعی
پارک لاله