راه های ارتباطی
تماس با شهرداری:
ارسال فکس:
ایمیل شهرداری:
آدرس شهرداری:
بلوار امام حسین، خیابان بهارستان، ساختمان شهرداری